Start sharing components as a team!Share components as a team!Join Bit to build your applications faster.Get Started Free

dom-handler

v4.2.0arrow_drop_down
v4.2.0
v3.1.8
v3.1.0
STATUS
Passing
DOWNLOADS
24,744
LICENSE
MIT
VISIBILITY
Public
PUBLISHED
3 months ago
SIZE
3 KB
1 contributor
Install dom-handler as a package?
Copied
npm i @bit/primefaces.primereact.utils.dom-handler
Set Bit as a scoped registryLearn more
npm config set '@bit:registry' https://node.bit.dev
Files
DomHandler.js
487 Lines(405 sloc)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
export default class DomHandler {

  static innerWidth(el) {
    if (el) {
      let width = el.offsetWidth;
      let style = getComputedStyle(el);

      width += parseFloat(style.paddingLeft) + parseFloat(style.paddingRight);
      return width;
    }
    return 0;
  }

  static width(el) {
    if (el) {
      let width = el.offsetWidth;
      let style = getComputedStyle(el);

      width -= parseFloat(style.paddingLeft) + parseFloat(style.paddingRight);
      return width;
    }
    return 0;
  }

  static getWindowScrollTop() {
    let doc = document.documentElement;
    return (window.pageYOffset || doc.scrollTop) - (doc.clientTop || 0);
  }

  static getWindowScrollLeft() {
    let doc = document.documentElement;
    return (window.pageXOffset || doc.scrollLeft) - (doc.clientLeft || 0);
  }

  static getOuterWidth(el, margin) {
    if (el) {
      let width = el.offsetWidth;

      if (margin) {
        let style = getComputedStyle(el);
        width += parseFloat(style.marginLeft) + parseFloat(style.marginRight);
      }

      return width;
    }
    return 0;
  }

  static getOuterHeight(el, margin) {
    if (el) {
      let height = el.offsetHeight;

      if (margin) {
        let style = getComputedStyle(el);
        height += parseFloat(style.marginTop) + parseFloat(style.marginBottom);
      }

      return height;
    }
    return 0;
  }

	static getClientHeight(el, margin) {
    if (el) {
      let height = el.clientHeight;

      if (margin) {
        let style = getComputedStyle(el);
        height += parseFloat(style.marginTop) + parseFloat(style.marginBottom);
      }

      return height;
    }
    return 0;
  }

  static getViewport() {
    let win = window,
      d = document,
      e = d.documentElement,
      g = d.getElementsByTagName('body')[0],
      w = win.innerWidth || e.clientWidth || g.clientWidth,
      h = win.innerHeight || e.clientHeight || g.clientHeight;

    return {width: w, height: h};
  }

  static getOffset(el) {
    if (el) {
      let rect = el.getBoundingClientRect();

      return {
        top: rect.top + document.body.scrollTop,
        left: rect.left + document.body.scrollLeft
      };
    }
    return {
      top: 'auto',
      left: 'auto'
    };
  }

  static generateZIndex() {
    this.zindex = this.zindex||999;
    return ++this.zindex;
  }

  static getCurrentZIndex() {
    return this.zindex;
  }

  static index(element) {
    if (element) {
      let children = element.parentNode.childNodes;
      let num = 0;
      for (var i = 0; i < children.length; i++) {
        if (children[i] === element) return num;
        if (children[i].nodeType === 1) num++;
      }
    }
    return -1;
  }

  static addMultipleClasses(element, className) {
    if (element) {
      if (element.classList) {
        let styles = className.split(' ');
        for (let i = 0; i < styles.length; i++) {
          element.classList.add(styles[i]);
        }

      }
      else {
        let styles = className.split(' ');
        for (let i = 0; i < styles.length; i++) {
          element.className += ' ' + styles[i];
        }
      }
    }
  }

  static addClass(element, className) {
    if (element) {
      if (element.classList)
        element.classList.add(className);
      else
        element.className += ' ' + className;
    }
  }

  static removeClass(element, className) {
    if (element) {
      if (element.classList)
        element.classList.remove(className);
      else
        element.className = element.className.replace(new RegExp('(^|\\b)' + className.split(' ').join('|') + '(\\b|$)', 'gi'), ' ');
    }
  }

  static hasClass(element, className) {
    if (element) {
      if (element.classList)
        return element.classList.contains(className);
      else
        return new RegExp('(^| )' + className + '( |$)', 'gi').test(element.className);
    }
  }

  static find(element, selector) {
    return element ? Array.from(element.querySelectorAll(selector)) : [];
  }

  static findSingle(element, selector) {
    if (element) {
      return element.querySelector(selector);
    }
    return null;
  }

  static getHeight(el) {
    if (el) {
      let height = el.offsetHeight;
      let style = getComputedStyle(el);

      height -= parseFloat(style.paddingTop) + parseFloat(style.paddingBottom) + parseFloat(style.borderTopWidth) + parseFloat(style.borderBottomWidth);

      return height;
    }
    return 0;
  }

  static getWidth(el) {
    if (el) {
      let width = el.offsetWidth;
      let style = getComputedStyle(el);

      width -= parseFloat(style.paddingLeft) + parseFloat(style.paddingRight) + parseFloat(style.borderLeftWidth) + parseFloat(style.borderRightWidth);

      return width;
    }
    return 0;
  }

  static absolutePosition(element, target) {
    if (element) {
      let elementDimensions = element.offsetParent ? { width: element.offsetWidth, height: element.offsetHeight } : this.getHiddenElementDimensions(element)
      let elementOuterHeight = elementDimensions.height;
      let elementOuterWidth = elementDimensions.width;
      let targetOuterHeight = target.offsetHeight;
      let targetOuterWidth = target.offsetWidth;
      let targetOffset = target.getBoundingClientRect();
      let windowScrollTop = this.getWindowScrollTop();
      let windowScrollLeft = this.getWindowScrollLeft();
      let viewport = this.getViewport();
      let top, left;

      if (targetOffset.top + targetOuterHeight + elementOuterHeight > viewport.height) {
        top = targetOffset.top + windowScrollTop - elementOuterHeight;
        if(top < 0) {
          top = windowScrollTop;
        }
      }
      else {
        top = targetOuterHeight + targetOffset.top + windowScrollTop;
      }

      if (targetOffset.left + targetOuterWidth + elementOuterWidth > viewport.width)
        left = Math.max(0, targetOffset.left + windowScrollLeft + targetOuterWidth - elementOuterWidth);
      else
        left = targetOffset.left + windowScrollLeft;

      element.style.top = top + 'px';
      element.style.left = left + 'px';
    }
  }

  static relativePosition(element, target) {
    if (element) {
      let elementDimensions = element.offsetParent ? { width: element.offsetWidth, height: element.offsetHeight } : this.getHiddenElementDimensions(element);
      const targetHeight = target.offsetHeight;
      const targetOffset = target.getBoundingClientRect();
      const viewport = this.getViewport();
      let top, left;

      if ((targetOffset.top + targetHeight + elementDimensions.height) > viewport.height) {
        top = -1 * (elementDimensions.height);
        if (targetOffset.top + top < 0) {
          top = -1 * targetOffset.top;
        }
      }
      else {
        top = targetHeight;
      }

      if (elementDimensions.width > viewport.width) {
        // element wider then viewport and cannot fit on screen (align at left side of viewport)
        left = targetOffset.left * -1;
      }
      else if ((targetOffset.left + elementDimensions.width) > viewport.width) {
        // element wider then viewport but can be fit on screen (align at right side of viewport)
        left = (targetOffset.left + elementDimensions.width - viewport.width) * -1;
      }
      else {
        // element fits on screen (align with target)
        left = 0;
      }

      element.style.top = top + 'px';
      element.style.left = left + 'px';
    }
  }

  static getHiddenElementOuterHeight(element) {
    if (element) {
      element.style.visibility = 'hidden';
      element.style.display = 'block';
      let elementHeight = element.offsetHeight;
      element.style.display = 'none';
      element.style.visibility = 'visible';

      return elementHeight;
    }
    return 0;
  }

  static getHiddenElementOuterWidth(element) {
    if (element) {
      element.style.visibility = 'hidden';
      element.style.display = 'block';
      let elementWidth = element.offsetWidth;
      element.style.display = 'none';
      element.style.visibility = 'visible';

      return elementWidth;
    }
    return 0;
  }

  static getHiddenElementDimensions(element) {
    let dimensions = {};
    if (element) {
      element.style.visibility = 'hidden';
      element.style.display = 'block';
      dimensions.width = element.offsetWidth;
      dimensions.height = element.offsetHeight;
      element.style.display = 'none';
      element.style.visibility = 'visible';
    }
    return dimensions;
  }

  static fadeIn(element, duration) {
    if (element) {
      element.style.opacity = 0;

      let last = +new Date();
      let opacity = 0;
      let tick = function () {
        opacity = +element.style.opacity + (new Date().getTime() - last) / duration;
        element.style.opacity = opacity;
        last = +new Date();

        if (+opacity < 1) {
          (window.requestAnimationFrame && requestAnimationFrame(tick)) || setTimeout(tick, 16);
        }
      };

      tick();
    }
  }

  static fadeOut(element, ms) {
    if (element) {
      let opacity = 1,
        interval = 50,
        duration = ms,
        gap = interval / duration;

      let fading = setInterval(() => {
        opacity -= gap;

        if (opacity <= 0) {
          opacity = 0;
          clearInterval(fading);
        }

        element.style.opacity = opacity;
      }, interval);
    }
  }

  static getUserAgent() {
    return navigator.userAgent;
  }

  static isIOS() {
    return /iPad|iPhone|iPod/.test(navigator.userAgent) && !window['MSStream'];
  }

  static isAndroid() {
    return /(android)/i.test(navigator.userAgent);
  }

  static appendChild(element, target) {
    if(this.isElement(target))
      target.appendChild(element);
    else if(target.el && target.el.nativeElement)
      target.el.nativeElement.appendChild(element);
    else
      throw new Error('Cannot append ' + target + ' to ' + element);
  }

  static scrollInView(container, item) {
    let borderTopValue = getComputedStyle(container).getPropertyValue('borderTopWidth');
    let borderTop = borderTopValue ? parseFloat(borderTopValue) : 0;
    let paddingTopValue = getComputedStyle(container).getPropertyValue('paddingTop');
    let paddingTop = paddingTopValue ? parseFloat(paddingTopValue) : 0;
    let containerRect = container.getBoundingClientRect();
    let itemRect = item.getBoundingClientRect();
    let offset = (itemRect.top + document.body.scrollTop) - (containerRect.top + document.body.scrollTop) - borderTop - paddingTop;
    let scroll = container.scrollTop;
    let elementHeight = container.clientHeight;
    let itemHeight = this.getOuterHeight(item);

    if (offset < 0) {
      container.scrollTop = scroll + offset;
    }
    else if ((offset + itemHeight) > elementHeight) {
      container.scrollTop = scroll + offset - elementHeight + itemHeight;
    }
  }

  static clearSelection() {
    if(window.getSelection) {
      if(window.getSelection().empty) {
        window.getSelection().empty();
      } else if(window.getSelection().removeAllRanges && window.getSelection().rangeCount > 0 && window.getSelection().getRangeAt(0).getClientRects().length > 0) {
        window.getSelection().removeAllRanges();
      }
    }
    else if(document['selection'] && document['selection'].empty) {
      try {
        document['selection'].empty();
      } catch(error) {
        //ignore IE bug
      }
    }
  }

  static calculateScrollbarWidth(el) {
    if (el) {
      let style = getComputedStyle(el);
      return (el.offsetWidth - el.clientWidth - parseFloat(style.borderLeftWidth) - parseFloat(style.borderRightWidth));
    }
    else {
      if(this.calculatedScrollbarWidth != null)
        return this.calculatedScrollbarWidth;

      let scrollDiv = document.createElement("div");
      scrollDiv.className = "p-scrollbar-measure";
      document.body.appendChild(scrollDiv);

      let scrollbarWidth = scrollDiv.offsetWidth - scrollDiv.clientWidth;
      document.body.removeChild(scrollDiv);

      this.calculatedScrollbarWidth = scrollbarWidth;

      return scrollbarWidth;
    }
  }

  static getBrowser() {
    if(!this.browser) {
      let matched = this.resolveUserAgent();
      this.browser = {};

      if (matched.browser) {
        this.browser[matched.browser] = true;
        this.browser['version'] = matched.version;
      }

      if (this.browser['chrome']) {
        this.browser['webkit'] = true;
      } else if (this.browser['webkit']) {
        this.browser['safari'] = true;
      }
    }

    return this.browser;
  }

  static resolveUserAgent() {
    let ua = navigator.userAgent.toLowerCase();
    let match = /(chrome)[ ]([\w.]+)/.exec(ua) ||
      /(webkit)[ ]([\w.]+)/.exec(ua) ||
      /(opera)(?:.*version|)[ ]([\w.]+)/.exec(ua) ||
      /(msie) ([\w.]+)/.exec(ua) ||
      (ua.indexOf("compatible") < 0 && /(mozilla)(?:.*? rv:([\w.]+)|)/.exec(ua)) ||
      [];

    return {
      browser: match[1] || "",
      version: match[2] || "0"
    };
  }

  static isVisible(element) {
    return element && element.offsetParent != null;
  }

  static getFocusableElements(element) {
    let focusableElements = DomHandler.find(element, `button:not([tabindex = "-1"]):not([disabled]):not([style*="display:none"]):not([hidden]), 
        [href][clientHeight][clientWidth]:not([tabindex = "-1"]):not([disabled]):not([style*="display:none"]):not([hidden]), 
        input:not([tabindex = "-1"]):not([disabled]):not([style*="display:none"]):not([hidden]), select:not([tabindex = "-1"]):not([disabled]):not([style*="display:none"]):not([hidden]), 
        textarea:not([tabindex = "-1"]):not([disabled]):not([style*="display:none"]):not([hidden]), [tabIndex]:not([tabIndex = "-1"]):not([disabled]):not([style*="display:none"]):not([hidden]), 
        [contenteditable]:not([tabIndex = "-1"]):not([disabled]):not([style*="display:none"]):not([hidden])`
    );

    let visibleFocusableElements = [];
    for (let focusableElement of focusableElements) {
      if (getComputedStyle(focusableElement).display !== "none" && getComputedStyle(focusableElement).visibility !== "hidden")
        visibleFocusableElements.push(focusableElement);
    }

    return visibleFocusableElements;
  }
}